Поиск на сайте
20/11/2017 16:16 ГлавнаяНовостиИсторияКонтакты

Главная » Перечень видов услуг
«ПОГОДЖЕНО»
 
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Біржової ради  АТ "СЄФБ"
 
Рішенням Ради директорів АТ "СЄФБ"
Протокол № 1-27/10  від 27.10.2015 р.
 
Протокол № 2015_16   від 26.10.2015 р.
 
 
Види та розміри платежів за послуги, що надаються
 Публічним акціонерним товариством  «Східно-Європейська фондова біржа»
(тарифи на послуги біржі)
 
Чинні  з 28.10.2015 р.
№ з/п
Вид послуги та призначення платежу
Розмір платежу
Порядок внесення
Примітки
1. Набуття членства на біржі та користування  БЕТС
1.1.
Оренда біржового брокерського місця
50 грн.
згідно договору оренди
сплачує орендар (одноразово)
1.2.
Біржовий збір за акредитацію брокерської контори (отримання статусу члена біржі) та надання права користування БЕТС
400 грн.
за  рахунком-фактурою Біржі
сплачує заявник протягом трьох днів з дати рахунку-фактури (одноразово)
2. Допуск цінних паперів до біржового обігу  та обіг цінних паперів на Біржі
2.1.
Біржовий збір  за допуск цінних паперів до обігу на біржі та включення їх до біржового списку
170 грн.  
за рахунком-фактурою Біржі
сплачує ініціатор включення  згідно  заяви  на допуск ЦП  до біржового обігу
2.2.
Біржовий збір  за допуск акцій ПАТ до обігу на біржі та включення їх до біржового списку на виконання вимог ч.1.ст. 24 Закону України «Про АТ»:
за  рахунком-фактурою Біржі
сплачує емітент
2.2.1.
перше включення  (перший рік)
450 грн.
за  рахунком-фактурою Біржі
сплачує емітент
2.2.2
повторне включення  (кожен наступний рік)
300 грн.
за  рахунком-фактурою Біржі
сплачує емітент
2.3.
Біржовий збір  за  включення цінних паперів до біржового реєстру 
250 грн.
за рахунком-фактурою Біржі
сплачує емітент 
2.4.1.
Біржовий збір за послуги  з розміщення цінних паперів 
за домовленістю з Біржею,  але не менше 1000 грн. 
 згідно умов Договору про надання послуг щодо розміщення ЦП
сплачує ініціатор розміщення
2.4.2
Біржовий збір за  реєстрацію контрактів з розміщення цінних паперів
85 грн. за кожен контракт
згідно біржового контракту
сплачує покупець протягом 3-х банківських днів з дати укладання біржового контракту 
2.5.
Біржовий збір за здійснення операцій на вторинному ринку:
Систему оплати біржового збору член Біржі обирає самостійно.
Обрання та зміна  системи оплати здійснюється  за заявою члена біржі з 1 числа наступного календарного місяця.
2.5.1.
Поконтрактна система (залежно від суми біржового контракту)
якщо сума контракту не перевищує 500,00 тис. грн. - 0,25% від суми контракту, але не менше 85 грн. і не більше 500 грн.; якщо сума контракту перевищує 500,00  тис. грн.  -  за домовленістю з Біржею.
за кожним біржовим контрактом
сплачує одна із сторін біржового контракту протягом   3-х банківських днів з дати укладання контракту 
2.5.2.
Фіксована система (незалежно від кількості та суми  біржових контрактів)
1500 грн. за календарний місяць
щомісячно за рахунком-фактурою
Біржі
сплачує член Біржі
2.5.3.
За виставлення заявок, за якими не було укладено біржових контрактів
120 грн. за календарний місяць
щомісячно за рахунком-фактурою
Біржі
сплачує член Біржі
2.6.
Біржовий збір по торгах з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення
1% від суми укладеного біржового контракту
згідно біржового контракту
сплачує покупець
3. Продаж  пакетів акцій  акціонерних товариств в процесі приватизації ( торги за участю  ФДМ України)
3.1.
Біржовий збір за реєстрацію контрактів з продажу пакетів акцій підприємств, що належать державі  в процесі приватизації
0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру МЗП та не більше 60 розмірів МЗП
згідно біржового контракту
сплачує покупець протягом 5-и банківських днів з дня укладання біржового контракту
3.2.
Реєстраційний внесок  учасника аукціону по продажу в процесі приватизації пакетів акцій  акціонерних товариств :  
 
3.2.1.
- для членів Біржі
безкоштовно
3.2.2.
- для фізичних осіб та юридичних осіб, які не є членами Біржі
17 грн.
до 15-00 год. дня, що передує дню торгів
сплачує учасник аукціону
4.Плата за надання копії біржового списку
4.1.1
- для членів Біржі
Безкоштовно
---
---
б)
4.1.2.
-  для осіб які не є членами Біржі
170 грн. 
передоплата за  рахунком-фактурою Біржі
сплачує замовник
5. Плата за надання письмової інформації про емітента та його цінні папери
(біржові курси, підсумки торгів  тощо)
5.1.
- для членів Біржі, які укладали контракти з цінними паперами запитаних емітентів
безкоштовно 
---
---
5.2.
- для членів Біржі, які не укладали контракти з цінними паперами запитаних емітентів
51 грн.
передоплата за  рахунком-фактурою Біржі 
сплачує замовник
5.3.
- для осіб, які не є членами Біржі
85 грн.
передоплата за    рахунком-фактурою Біржі 
сплачує замовник
6. Плата за надання іншої письмової інформації
6.1.
- для членів Біржі
51 грн.
за  рахунком-фактурою Біржі 
сплачує замовник до надання інформації  
6.2.
- для інших осіб
85 грн.
за  рахунком-фактурою Біржі 
сплачує замовник до надання інформації  
7. Плата за надання послуг на ринку цінних паперів
(отримання та оприлюднення інформації на   інтернет-сторінці Біржі)
7.1.
 - для членів Біржі
безкоштовно
---
---
7.2.
-  для торговців цінними паперами, які не є членами Біржі
150 грн.
згідно договору про надання послуг на ринку цінних паперів
сплачує замовник
8. Інформаційно–консультативні послуги
8.1.
Оплата за послуги, які надаються організатору аукціону з продажу майна, цінних паперів тощо
за домовленістю, але не менше 1000 грн.
згідно умов договору про надання послуг щодо організації аукціону
сплачує замовник
8.2.
Абонентське інформаційно-консультаційне обслуговування емітентів
за домовленістю, але не менше 7000 грн. на місяць
згідно умов договору про надання послуг
сплачує емітент
 
Посетителей: 1463199
  Главная           Новости           История           Контакты        
© 2007-2017, ПАО "Восточно-Европейская фондовая биржа". Сайт создан компанией NewArt.com.ua. Все права защищены.